یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

شام در کشتی بانکوک
سال ۱۳۸۸ همراه همسرم به سه شهر بانکوک و پوکت و پاتایا سفر کردیم پنجاهمین سالگرد تولد همسرم بود در شهر بانکوک تور شام در کشتی را گرفتیم در کشتی خانم خواننده تایلندی ترانه ایرانی و خارجی می خواند و برای سوپرایز کردن همسرم از خواننده درخواست کردم ترانه happy birthday تولدت مبارک به نام همسرم شهناز بخواند وایشان هم لطف کردن و با خوشرویی درخواست مرا قبول کردن و ترانه را خواندند و واقعا سوپرایزی برای همسرم شد و خاطره بیاد ماندی برای ما از سفر به تایلند