یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

تاثیر گذارترین خاطره در سفر به سرزمین لبخندها
چند سال پیش در پی سفری چند روزه به كشور تایلند، برای اولین بار بود كه به خارج از كشور سفر می كردم . با تور گشت شهری، یك روز به معبد بودای خوابیده در پایتخت تایلند، شهر بانكوك رفتیم.عشق را در چشمان بومی ها میدیدم. عشقی از سر شوق، شوقی از سر امید به دعاهایشان.در یكی از اتاق های معبد، با صحنه ای مواجه شدم كه بسیار لطیف و تاثیر گذار بود.دختربچه ای سفید سیما با موهای طلایی، گویی از اروپاییان توریست بود. روبرو و چهره به چهره یكی از مجسمه های بودا نشسته بود ،مات و مبهوت عظمت این مجسمه ، انگار كه مشغول راز و نیاز است.دختری كه به یقین درونش خالی از هرناپاكی ومشغله های روزمره گی ، خود را بسیار محتاج دعا نشان می داد. به محض دیدن این صحنه با دوربین عكاسی كه همراه داشتم، عكس با ارزش و بیاد ماندنی ثبت كردم . عكسی كه با دیدن صدها عكس از سفر خود به اندازه آن دیدنش برای من تاثیر گذار و جالب نیست و نخواهد بود.
ارادتمند كریمی