یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

سفر به سونگخلا سیتی
سلام،سلام به دوستای خوبی که دارن نوشته منو میخونن نمیگم زیبا،میخوام داستان یکی از سفرهای خودمو به تایلند تعریف کنم از مردمانش بگم...
تایلند کشوری بسیار زیبا هست حالا در حد زیبایی ما نیست ولی سفر به اونجا یک تجربه خوبه من فقط یک شهر تایلند بیشتر نرفتم اسم هر سونگخلا بود شهر خوب زیبا ولی در حد سوادکوه شه بالا محله من نیست صبح روز شنبه بود تو هتل بودم خودم تنهایی از هتل اومدم بیرون خواستم برم بچرخم دور دور بزنم تو شهر صفا کنم رفتم تو یه خیابون که خیلی شلوغ بود خیلییییی،همین که داشتم راه میرفتم سه چهارتا جووون پشت سرم بودم داشتن حرکت میکردن که صدای خندشون چندمترر جلوتر میرفت رفتم رفتم دیدم هنوز پشت سرم هستن دارن میخندن برگشتم یک نگاه بهشون کردم با اعصبانیت ولی باز میخندیدن فکر میکردم داشتن به من میخندیدن بهشوننن گفتم داداش به من میگنن سوادکوهی چیه راه به راه پشتم میای میخندی هه فارسی میگفتم اونا داشتن باز میخندیدن دستمو زدم بالا یک دعوا را بندازم دیدم پلیس سونگخلا امد جلوم پلیسه گفت اینجا چخبره با هم مشکل دارید یکم مکث کردیم دیدم پلیسم چهرش خندس!یک آیم ساری گفتم گودبای کردم بای بای رفتم از کنارشون دور شدم هه.
تایلند مردمان شادی داره نه در حد ماها اینا میگن الکیه ما شاد تریممم رامبد هستت خخخ...یک چیز بگم من تاحالا تایلند سفر نکردم خخ تو عمرم نرفتم یک شهرشم بلد نیست سرچ کردم اسم شهر سونگخلا در اوردم،خودم تا حالا از شهر خودم جان شهر خودم سوادکوه بیرون نزدم ههه.بربچ هیچ جا ایران نمیشه،دوستون دارم اون پایین لطفا سبزلمس کنید لایکم کنید تشکر