یادداشت های شرکت کنندگان در مسابقه لبخند تایلند برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

لوی کراتونگ


لوی کراتونگ فستیوالی است که هر ساله در تایلند در شب ماه كامل دوازدهمین ماه قمری برگزار می شود. در این فستیوال مردم بالن های خود را به هوا می فرستند تا بد اقبالی از آنها دور شود و نور فانوس راه درست را در زندگی به آنها نشان دهد.

جشن ماه کامل به جرات زیباترین، بزرگترین و تماشایی ترین جشن در تایلند و یکی از زیباترین ها در جنوب شرق آسیاست. جشن ماه کامل یا جشن نور (لوی کراتونگ) در شب ماه کامل در برج دوازدهم سال تقویم قمری تایلند برگزار می شود که معمولا مصادف با یکی از روزهای ماه نوامبر است و هر سال ممکن است تاریخ آن تغییر کند. این جشن که قدمت آن به قرن سیزدهم و دوره سوخوتای برمیگردد، در پایان فصل باران که سطح آب کاملا بالاست انجام می شود و نشانه پیوند عمیق فرهنگ تایلند با آب است.
واژه لوی به معنای شناور ساختن و گراتونگ به معنای کاسه برگ، کلک یا قایق کوچکی به شکل نیلوفرشکفته است که از پوست یا برگ درخت موز به شکل ضربدر و معمولا با سه سانت پهنا ساخته شده و با برگهای تا شده موز، گل زنبق، شمع و عود تزیین می شود. گراتونگ می تواند شامل غذا، میوه، سکه، گل و برگ فلفل هندی هم باشد که طبق سنن بودایی آنها را پیشکشی به بودا می دانند.
اجرای مراسم این جشن بسیار ساده است: تنها باید شمع و عود را روشن کرد، آرزویی کرد و کلک را به جریان آب سپرد. در این شب بسیاری از مردم کلک ها کوچک خود را بر روی رودخانه، کانال، دریاچه و یا دریا شناور می کنند و بر این باورند که چنین کاری ادای احترام به الهه آب (پراماکونگا) یا الهه رودخانه ها (مه نام) و طلب بخشش بابت آلوده کردن آب یا استفاده بی اندازه از آن در طول سال گذشته است. مردم پس از رها کردن کلک خود، معمولا دور شدن گراتونگشان را دنبال می کنند زیرا باور دارند که روشن ماندن شمع آنها تا زمانی که از نظر دور نشده، به معنای طول عمر، برآورده شدن آرزوها و پاک شدن از گناهان است.